คลังเก็บผู้เขียน:

CAI : เรื่องเงินลงทุน

โพสท์ใน บัญชี | 1 ความเห็น

CAI : เรื่องเงินสด

โพสท์ใน บัญชี | ใส่ความเห็น

CAI : Photoshop CS5

1.องค์ประกอบของโปรแกรม Photoshop CS5 2. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คอมพิวเตอร์ | 2 ความเห็น

CAI : ความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน(computer literacy) ภาคทฤษฎี

  MODULE 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คอมพิวเตอร์ | ใส่ความเห็น

CAI : PowerPoint 2010 เรื่อง โปรแกรม PowerPoint 2010

1. รู้จักโปรแกรม PowerPoint 2010 2. การส … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คอมพิวเตอร์ | 21 ความเห็น

CAI : เรื่อง Research preparation

โพสท์ใน ภาษาอังกฤษ | ใส่ความเห็น

CAI : เรื่อง Unit 2 Résumé and Form-Filling

โพสท์ใน ภาษาอังกฤษ | ใส่ความเห็น

CAI : เรื่อง Microsoft Office Powerpoint 2003

โพสท์ใน คอมพิวเตอร์ | 2 ความเห็น

CAI : เรื่อง Effective cover letters

โพสท์ใน ภาษาอังกฤษ | ใส่ความเห็น

CAI : Windows Explorer

 

โพสท์ใน คอมพิวเตอร์ | ใส่ความเห็น