CAI : What is the time value of money ( 946-290 วิชาการเงินธุรกิจ Business Finance)

03

โพสท์ใน 946-290 การเงินธุรกิจ | แสดงความเห็น

CAI : เรื่อง หุ้นน่ารู้ ตอนที่ 2 (948-315 วิชาหลักการลงทุน)

02

โพสท์ใน หลักการลงทุน | แสดงความเห็น

CAI : เรื่อง หุ้นน่ารู้ ตอนที่ 1 (948-315 วิชาหลักการลงทุน)

01

โพสท์ใน บัญชี, หลักการลงทุน | แสดงความเห็น

CAI : เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

as2

โพสท์ใน บัญชี | แสดงความเห็น

CAI : เรื่องเรียนรู้ประเทศอาเซียน (Asean Corner)

aseanok

โพสท์ใน อื่น ๆ | แสดงความเห็น

CAI : เรื่องที่ดินอาคารและอุปกรณ์

land2

โพสท์ใน บัญชี | 1 ความคิดเห็น

CAI : เรื่องลูกหนี้และตั๋วเงินรับ

debt

โพสท์ใน บัญชี | 1 ความคิดเห็น

CAI : เรื่องเงินลงทุน

cb300

โพสท์ใน บัญชี | 1 ความคิดเห็น

CAI : เรื่องเงินสด

cd300_2

โพสท์ใน บัญชี | แสดงความเห็น

CAI : Photoshop CS5

ps

1.องค์ประกอบของโปรแกรม Photoshop CS5

2. การจัดการไฟล์รูปภาพ

3.การปรับแต่งส่วนของรูปภาพ

4.การวาดและระบายสีภาพ

 5.การสร้างรูปวาดแบบ Vector

6.การปรับแต่งรูปวาดเบื้องต้น

7.การสร้างตัวอักษรประกอบภาพ

8.การใช้ Filter ปรับแต่งรูปภาพ

9.การปรับแต่งและตัดต่อภาพ

10.การสร้างเว็บเพจและภาพเคลื่อนไหว

โพสท์ใน คอมพิวเตอร์ | แสดงความเห็น